Termes i condicions d'ús

1. Disposicions generals

www.te-sis.net és una pàgina web que té com a finalitat la comercialització de serveis i productes informàtics.

El fet d'accedir no implica l'establiment de cap tipus de relació comercial entre TE-SIS Solucions i l'usuari, però li atribueix la condició d'usuari i comporta l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en els punts d'aquest avís legal, advertint que aquestes condicions poden ser modificades sense notificació prèvia per part de TE-SIS Solucions.


Els continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos en aquest lloc web no estan concebuts, ni adreçats a aquelles persones que resideixin en jurisdiccions on aquests continguts no es trobin autoritzats.


TE-SIS es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el seu web i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment, sense previ avís.


Per això és recomanable llegir amb atenció el contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d'aquesta pàgina web.

2. Serveis i continguts de la web

TE-SIS Solucions no controla la utilització que d'aquesta pàgina web i dels seus continguts i serveis fan els seus usuaris, de manera que l'usuari es compromet a utilitzar els serveis oferts per aquesta pàgina web, de conformitat amb la llei, els presents termes i condicions d'ús i a les normes de bona fe, moral i ordre públic generalment acceptades.


A conseqüència d'això TE-SIS Solucions no és responsable dels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de la incorrecta, inapropiada o inadequada utilització que els usuaris realitzin del present pàgina web o dels seus serveis.


TE-SIS Solucions no és responsable pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat de la pàgina web o de qualsevol dels seus serveis, o pels errors en l'accés a les diferents pàgines web enllaçades o aquelles des de les que es presten determinats serveis. TE-SIS Solucions no es responsabilitza ni garanteix que l'accés a aquest lloc web estigui lliure d'error o no causi cap dany.


A més, TE-SIS Solucions no controla, ni garanteix l'absència de virus informàtics, que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents i fitxers electrònics emmagatzemats en el sistema informàtic dels usuaris de la pàgina web.


Els continguts inclosos en la pàgina web provenen d'elaboració pròpia o de tercers. En raó d'aquesta circumstància TE-SIS Solucions no garanteix la total exactitud dels continguts, tot i que els seus millors esforços en aquest sentit.


En cas d'emplenar el formulari de contacte, l'usuari garanteix l'autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a TE-SIS Solucions i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.


TE-SIS Solucions posa a disposició dels usuaris enllaços electrònics (links), que permeten l'accés a pàgines web gestionades per tercers. TE-SIS Solucions no exerceix cap titularitat ni control sobre els mateixos, limitant-se a facilitar als usuaris l'accés als continguts als quals es dirigeixi a través de l'enllaç. TE-SIS Solucions no comercialitza ni ofereix els continguts i serveis disponibles a les pàgines web enllaçades, per tant, no assumeix cap responsabilitat sobre els continguts d'aquestes pàgines web o portals web, ni sobre els productes i serveis en elles disponibles.


L'usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del web ia no emprar-los per, entre d'altres:


  1. Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius d'apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei oa l'ordre públic.


  2. Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de TE-SIS Solucions o de terceres persones; així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals TE-SIS Solucions presta els seus serveis.

  3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d'altres usuaris oa àrees restringides dels sistemes informàtics de TE-SIS Solucions o de tercers i, si s'escau, extreure informació.

  4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de TE-SIS Solucions o de tercers.

  5. Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.

  6. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

  7. Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que n'hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquesta pàgina web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s'instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d'explotació.


La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits.


En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, deurà una notificació a TE-SIS Solucions identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.


3. Identificació i propietat intel·lectual i industrial

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s'informa que, la denominació social del propietari d'aquesta web és TECNOLOGIA, SOFTWARE I INTEGRACIÓ DE SISTEMES, SL, la marca comercial és TE-SIS Solucions, el seu CIF és B-25588443 i el seu domicili social està situat al Carrer Camí de Corbins, 6 5è B 25005 de Lleida, la societat va ser inscrita en el Registre Mercantil de Lleida al volum 954, secció general, foli 143, full L-18646.


Aquest lloc web i els continguts que alberga (disseny gràfic, imatges, codis font, marques, noms comercials, denominacions, altres signes distintius o links de tercers, etc.) estan subjectes a la protecció establerta en la legislació vigent de propietat intel·lectual i industrial.


L'accés als serveis de TE-SIS Solucions no suposa la cessió o llicència total o parcial d'aquests drets, ni confereix cap dret de reproducció, transformació, comunicació pública o distribució d'aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de ET- SIS Solucions o del tercer titular dels drets afectats.


4. Protecció de dades personals

La visita a aquesta pàgina web no implica que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. En el cas que l'usuari faciliti alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest lloc web, seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que recull el Reglament Europeu 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2.016, entrat en vigor el 25 de maig de 2.018, relatiu a la protecció de dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE - RGPD Les dades seran incorporades als fitxers de dades de caràcter personal dels quals és responsable TE-SIS Solucions, on seran tractats de conformitat amb el que estableix la normativa.


Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal, mitjançant el formulari de contacte de la pàgina web, consenten inequívocament la incorporació d'aquestes dades als fitxers dels quals és responsable TE-SIS Solucions, així com al tractament informatitzat o no dels mateixos amb la finalitat que puguin ser utilitzats per TE-SIS Solucions, amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats, atendre sol·licituds d'informació i / o millorar la comercialització de serveis i productes informàtics.


Els usuaris les dades siguin objecte de tractament podran exercir gratuïtament els drets d'accés, rectificació i suprimir les dades, així com altres drets, que pot exercir en l'adreça de contacte protecciondatos@te-sis.net, així mateix, l'empresa procedirà a la cancel·lació de les dades recollides quan deixin de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual haguessin estat recaptats.


TE-SIS Solucions adoptarà les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per evitar la seva alteració, pèrdua o tractament no autoritzat.


5. Jurisdicció i legislació aplicable

TE-SIS Solucions exclou, fins on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:


  1. La impossibilitat d'accés a la pàgina web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s'hagi accedit a través de la pàgina web o dels serveis que s'ofereixen.

  2. La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

  3. L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos de trànsit i el present avís legal com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, ia manera d'exemple, TE-SIS Solucions no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

TE-SIS Solucions i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur o legislació aplicable que pogués correspondre'ls se sotmeten, quant als termes i condicions que regeixen aquesta pàgina web i totes les relacions que poguessin derivar-se, al disposa la legislació espanyola.


Qualsevol controvèrsia que pogués derivar de l'accés o la utilització d'aquesta pàgina web se sotmet a l'exclusiva jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Lleida (Espanya), llevat que la legislació aplicable determini de forma imperativa un altre fur.


6. Google Analytics

Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware. L'oficina principal de la qual està a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos ("Google").


Google Analytics utilitza "cookies", que són arxius de text ubicats al seu ordinador, per ajudar al website a analitzar l'ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús del website (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d'Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del website, recopilant informes de l'activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l'activitat del website i l'ús d'Internet.


Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així li ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google.


Vostè pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l'ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, però, ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui utilitzar la plena funcionalitat d'aquest website. En utilitzar aquest lloc web vostè consent el tractament d'informació sobre vostè per Google en la forma i per als fins anteriorment indicats.


7. Política de cookies

Les cookies són petits arxius de text que el servidor pot descarregar i guardar en la memòria de qualsevol dispositiu (ordinador, tauleta, telèfon intel·ligent, etc.) per recordar i reconèixer les preferències de l'usuari en cadascuna de les pàgines visitades. Les cookies només podes ser llegides per l'ordinador que les va guardar. En cap cas poden propagar ni contenir virus.


Les cookies es guarden amb la finalitat de facilitar la navegació de l'usuari. Si decideix utilitzar cookies, la seva navegació per aquest lloc serà més ràpida, còmoda i eficient. A més li assegurem que la informació que queda guardada a les cookies únicament serà utilitzada per TE-SIS Solucions i mai es traspassarà a tercers.


De totes maneres, la seva confiança, seguretat i privacitat prevalen per a TE-SIS Solucions. Així doncs, us oferim la possibilitat de navegar sense cookies.


Pot rebutjar l'ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador i el lloc web funcionarà correctament, encara que potser no ho faci amb la mateixa fluïdesa o vistositat.