prestacions i característiques

Avant 2

És molt probable que ja estigui familiaritzat amb el concepte de multitarificación. Es basa en la idea de que per confeccionar un projecte de pòlissa d'assegurança que contempli l'oferta de diverses companyies, vostè no hagi de facilitar les dades de l'assegurat i el risc a totes elles. A través d'una plataforma comuna, des del seu ordinador, vostè introdueix les dades una sola vegada i aquesta gestiona les peticions i li mostra els resultats resumits amb les ofertes més interessants. Aquesta plataforma és el que en argot es coneix com multitarificador.


TE-SIS Soluciones & Codeoscopic

Avant 2

La gestió de les oportunitats és important. Quan a mitjans dels 2000 a la nostra empresa se li va plantejar el repte d'oferir una solució de multitarificació per als usuaris de TE-SIS Seguros, els nostres primers esforços es van enfocar en el disseny d'una plataforma nova, desenvolupada des de zero i totalment integrada amb el nostre programari per a mediadors.


Després d'algunes setmanes de treball, no vam trigar a adonar-nos que l'especialització i profunditat intrínseques del projecte ens exigiria una inversió de recursos potser massa important, així que vam començar a valorar alternatives. Vam considerar algunes solucions de tercers i no ens van acabar de convèncer, fins que casualment vam coincidir amb el personal de Codeoscopic, que ens va mostrar el desenvolupament que estaven duent a terme: Avant2
I la veritat és que ens va convèncer a la primera presa de contacte, tant el projecte com la filosofia de treball de l'empresa.

I així, fruit d'una col·laboració gairebé espontània, TE-SIS Seguros es va convertir en el primer backoffice per a mediadors d'assegurances en integrar el Marketplace de multitarificació Avant2.
Actualment són molts els mediadors que elaboren les seves ofertes amb l'eina de Codeoscopic integrada en TE-SIS Seguros. ¡Tots guanyem!

Sitec

Un dels aspectes més importants a tenir en compte abans d'adquirir una aplicació per gestionar la seva cartera d'assegurances és que aquesta sigui capaç d'oferir una passarel·la de connectivitat directa amb les companyies asseguradores.


Connectivitat vol dir immediatesa, senzillesa de maneig i fiabilitat de la informació obtinguda i emesa. L'aplicació ha de poder establir un canal de comunicació en temps real amb les diverses companyies asseguradores i intercanviar dades actualitzades de la cartera gestionada.


Hi ha dos paradigmes diferenciats quan parlem de connectivitat amb asseguradores:


1. Processos comercials de tarifació i emissió de pòlisses: Multitarificació

TE-SIS Seguros cobreix totalment aquest aspecte gràcies a la seva integració nativa amb Avant2.


2. Processos de gestió diària: SITEC

Aquí és on pren protagonisme el mòdul integrat a TE-SIS Seguros responsable de la comunicació directa amb les companyies: SITEC.

Aquest mòdul intervé en els processos que tradicionalment ocupen la major part del temps del tècnic mediador; l'adquisició, consulta i modificació de dades, simplificant aquestes tasques al màxim i sincronitzant la base de dades amb les diverses companyies asseguradores que ofereixen serveis de connectivitat B2B.

 • Rebuts (consulta, canvis d'estat, liquidacions, etc.)
 • Pòlisses (consulta, descàrrega de documentació, etc.)
 • Sinistres (consulta, tramitació, encàrrecs pericials, etc.)
 • Producció (descàrrega de cartera, rebuts, pòlisses i sinistres.)

La missió de SITEC és, en la pràctica, substituir el sistema clàssic d'intercanvi de fitxers amb format de les companyies per un altre més eficient, còmode i fiable. També pretén evitar que el mediador es vegi obligat a accedir contínuament als portals web de les companyies per obtenir una dada concreta o emetre un sinistre, sent capaç d'obtenir els mateixos resultats sense sortir de l'entorn de TE-SIS Seguros.


La tendència està clarament marcada i en pocs anys, qualsevol programa de mediadors que no hagi madurat en aquest sentit, estarà condemnat a la desaparició.

CRM

Customer Relationship Management o simplement CRM és l'evolució natural de qualsevol negoci que es basi en l'activitat comercial com a mitjà de suport i expansió. Si està llegint això, és més que probable que sigui el cas. El mediador necessita als seus clients i aquests, al seu torn, és més que probable que li necessitaran a ell en un moment o un altre.


Quan un agent d'assegurances inicia la seva activitat, potser en tingui prou amb la seva memòria i una llibreta de mà per portar el control dels seus escassos clients. Al mateix temps que la seva cartera creix i si no ho va fer des del principi, no trigarà a recolzar-se en eines ofimàtiques. Programari dedicat o potser unes simples fulls de càlcul. Tot val al principi; però si les coses van bé i la producció augmenta, la memòria falla, Excel comença a mostrar les seves debilitats i les oportunitats de negoci s'escapen sense que un, si més no, se n'adoni. Si no es posa remei, la situació es pot desbordar i tant la rendibilitat com la credibilitat del seu negoci poden patir les conseqüències.


El CRM o màrqueting relacional és la solució a aquest i molts altres problemes derivats d'una gestió incorrecta de la cartera de clients.

Es tracta d'un model de gestió del negoci basat en la satisfacció del client o orientació al mercat.

El mòdul de CRM inclòs amb TE-SIS Seguros proporciona una poderosa eina al mediador, ja que explota la informació disponible d'assegurats, productes, incidències, vendes i altres dades emmagatzemades a la base de dades per millorar la relació que té amb els seus clients, iniciar campanyes comercials ben definides o generar reveladors informes sobre l'evolució del seu negoci.


En definitiva, li oferim eines que augmenten el grau de satisfacció dels seus clients minimitzant els recursos que ha de dedicar-los.
Així és com els negocis creixen ferms  

Cloud

D'un temps ençà, el terme Cloud o simplement El núvol ressona amb força i sembla que va arribar per quedar-se. Com la velocitat de la connexió a internet cada vegada és més elevada i el preu més raonable, qüestions que abans resultaven tècnicament o econòmicament insostenibles, actualment es converteixen en un escenari perfectament viable.

Sintetitzant: Cloud computing és un paradigma que permet instal·lar, en servidors aliens a l'organització, aplicacions i bases de dades que són explotats des de qualsevol lloc per un client legítim sota un règim contractual de lloguer de serveis. Les dades són propietat del client, la infraestructura no.

No qualsevol programari pot emplaçar-se al núvol. TE-SIS Seguros està desenvolupat en un ambient compatible i molts dels nostres clients gaudeixen de l'aplicació en aquest mitjà.


A TE-SIS Solucions abracem les noves tecnologies
No obstant això i com dicta l'experiència, ho fem sempre amb cautela. Per això ens agrada fer èmfasi que el núvol no és necessàriament el camí a seguir per tots els mediadors per desplegar la seva lògica de negoci. Cada cas particular mereix un estudi i el que per a una corredoria pot ser la solució, per a una altra pot suposar un problema.


El model de treball tradicional -amb el servidor allotjat a les dependències del client- funciona i ho fa molt bé. A més comporta certes particularitats positives que convé tenir en compte. Sense anar més lluny: les seves dades estan a casa seva. Hi ha qui troba argument suficient en aquest raonament per no plantejar-se un altre model d'arquitectura. A canvi s'ha de considerar el manteniment i disponibilitat de la infraestructura i la dependència d'un servei tècnic competent que mantingui “el ferro” funcionant.


Si opta per tenir el servidor a la seva oficina, disposar d'una bona política de còpies de seguretat es torna crític perquè, en cas de desastre, es pugui recuperar la normalitat en el menor espai de temps.


Amb TE-SIS Cloud es pot oblidar de les còpies de seguretat i del maquinari, ja que els nostres tècnics qualificats vetllen les 24 hores per la infraestructura i la seva disponibilitat


Expliqui'ns les seves necessitats i permeti que l'ajudem a triar la millor opció.
Tenim l'experiència i els mitjans per aconseguir que el seu negoci s'enlairi  

TE-Cool

Per satisfer les necessitats dels clients de la seva corredoria que generen més tràmits, com grans comptes, pòlisses col·lectives, etc. TE-SIS Seguros incorpora un mòdul d'accés per a clients i col·laboradors que permet, utilitzant un navegador estàndard, realitzar un conjunt d'accions limitades però molt útils des de qualsevol lloc en un entorn d'accés controlat.


El mòdul TE-SIS Cool permet als seus clients i col·laboradors, en funció dels permisos que vostè els proporcioni, efectuar consultes de les seves pòlisses, rebuts, sinistres i liquidacions, així com descarregar documentació i emetre comunicats que seran gestionats posteriorment per la corredoria a través de l'entorn local de TE-SIS Seguros.


Paral·lelament i per a la seva pròpia comoditat de gestió, els usuaris que vostè determini podran tenir accés privilegiat i consultar dades de tots els clients de la corredoria des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, prèvia validació de credencials.


L'aspecte de la interfície és personalitzable i s'adapta al seu disseny corporatiu. Així el client no percep que està sortint del lloc web de la seva corredoria.

Migració des d'altres plataformes

Si actualment ja disposa d'una aplicació de gestió de la seva cartera i li agradaria començar a treballar amb TE-SIS Seguros, no ha d'introduir tota la seva informació de nou. Podem realitzar un traspàs de les seves dades personalitzat sense interrompre la seva activitat ni un sol dia. A més és possible aprofitar el traspàs per unificar informació que, amb el pas del temps, s'hagi pogut introduir de forma incorrecta o poc homogènia en la seva aplicació actual (números de pòlissa, codis postals, telèfons, etc.)

Podem realitzar un traspàs de les seves dades personalitzat sense interrompre la seva activitat ni un sol dia.

El procés no altera les seves dades originals i tampoc es requereix la desinstal·lació de la seva aplicació actual, perquè pugui utilitzar-la a mode de consulta.


Integració directa de Companyies

Adeslas, Allianz, ARAG, Aresa, Asefa, Aviva, AXA, Caser, Catalana Occidente, Depsa, DKV, FIATC, Generali, Groupama, Helvetia, Liberty, Mapfre, MGS, Mutua de Propietarios, Musaat, Nacional Suiza, Pelayo, Reale, Zurich, etc.


Si disposa d'un altre paquet de gestió, posi's en contacte amb nosaltres, tenim amplia experiència realitzant traspassos d'informació amb total garantia d'èxit.

Migración

Traspassos realitzats amb èxit

 • EBroker (Grupo E2000)
 • Dynamic SEG (Dynamic Soft)
 • Visual SEG (MPM)
 • FastBroker (Gecose)
 • QSWsegur (Soft QS)
 • SegurLIF (LIF Sistemas)
 • PolizaWin (Póliza Informática)
 • E-Correduría
 • Gesti-BROK (SIMS)
 • GestWIP (Webinsurance Partners)
 • MasterBroker (Winterthur)
 • EuroAgent (Lamb Software)
 • TS-Seguros (Telesoftware)
 • Eurowin (MillorSoft)
 • Sys-Gest (TeideSoft)
 • Altre software propietari

I molt més

MDI
Interfície MDI

Es pot treballar simultàniament amb diverses instàncies d'un mateix apartat o obrir diversos apartats diferents sense haver de tancar l'anterior. Tots els apartats oberts s'organitzen gràcies a un simple control de llista desplegable accessible en tot moment.


Personalizable
Aspecte personalitzable

El programari permet crear múltiples usuaris i definir l'aspecte i comportament de l'entorn que millor s'adapti a les seves preferències. L'entorn s'ajusta a la resolució de pantalla per aprofitar al màxim l'espai disponible. És possible integrar la seva imatge corporativa al programa per oferir una imatge més professional.


Seguridad
Alt nivell de seguretat

És possible establir diferents permisos als usuaris de manera que es pot limitar, o fins i tot denegar, l'accés d'un usuari o grup als diferents apartats del programa, edició de dades, creació d'informes, etc.


LOPD
Compliment de la LOPD

El programari manté un estricte control i registre de cadascuna de les accions i moviments de dades que tenen lloc en l'entorn del programa. Davant d'una eventual inspecció de l'Agència de Protecció de Dades és possible emetre un informe detallat amb l'històric d'accessos i canvis relatius a la informació emmagatzemada a la base de dades.


Informes
Generació d'informes

Motor de disseny i impressió d'informes i exportació de dades. Es poden utilitzar els informes predefinits o crear-los a la seva mida. Tota la informació generada es pot exportar a Word, Excel, PDF, Imatge, XML, text, etc.


Agenda
Gestió de contactes i agenda

TE-SIS Agenda és un mòdul addicional totalment integrat amb el programa d'assegurances, encara que també pot utilitzar-se de forma independent. Incorpora una versàtil gestió de contactes, cites i avisos. Es tracta d'una eina per a la gestió i planificació del treball en grup totalment adaptada a treballar en xarxa. Durant l'execució desatesa el mòdul d'agenda mostra els avisos programats, que poden ser atesos, posposats, etc.


Gestió Documental
Gestió documental

TE-SIS GesDoc és un mòdul addicional que permet la inserció de qualsevol tipus de document a la base de dades de l'aplicació. L'usuari pot inserir i compartir fàcilment arxius i documentació escanejada en qualsevol registre de clients, pòlisses, rebuts, etc. Els documents queden perfectament identificats i etiquetats per a la seva localització posterior.


Importació i Exportació
Importació i exportació

Àmplia gestió per a la recepció i l'enviament de dades des de i fins a tot tipus d'entitats, com companyies, col·laboradors, perits, etc. És possible importar carteres de les principals companyies i fins i tot definir formats personalitzats d'importació.


Declaració Estadística-Comptable
R.D. 301/2004 (DEC)

Amb l'objectiu de garantir el màxim compliment del que estipula el R.D. l'aplicació incorpora una eina específica per confeccionar la Declaració Estadístic-Comptable requerida per la DGSFP, independentment de la comunitat autònoma on exerceixi la seva activitat.


Comunicats
Comunicació integrada

Un sistema similar al correu electrònic permet la comunicació interna amb altres usuaris o amb Clients, Agents, Companyies, etc. La comunicació s'integra amb el mòdul de Corredoria On-line i la gestió de missatgeria SMS.


Processos
Processos automatitzats

L'aplicació proporciona eines per a la gestió de processos tals com liquidacions, avisos, remeses, factures, generació de rebuts automatitzada, etc. Tot a TE-SIS Seguros està dissenyat per minimitzar el temps requerit per l'usuari.


Multicorredoria i Multidivisa
Multicorredoria y Multidivisa

És possible gestionar diverses corredories des del mateix entorn, sense necessitat de reiniciar l'aplicació. A més es pot definir el tipus de moneda utilitzat o fins i tot canviar-hi dades prèvies.


Un moment, encara hi ha més


Enllaç amb els principals estàndards comptables
TE-SIS Seguros enllaça directament amb les comptabilitats més esteses com A3, Dimoni, Contaplus, etc. A més és possible personalitzar els apunts a enviar.
Mòdul d'accés Web
Desenvolupat en .NET, aquest mòdul permet efectuar consultes i tràmits entre la corredoria / agència i els clients de forma directa, a través d'internet. L'aplicació permet efectuar un seguiment de les sol·licituds generades pels clients a través de la pàgina web.
Taules de seguiment
Es poden establir una sèrie d'estats a determinats registres que permetran realitzar un seguiment de la gestió de pòlisses, rebuts o sinistres. Aquest mecanisme de workflow garanteix que cap gestió es perdi i d'aquesta manera contribueix a millorar el temps de resposta als seus clients i per tant, la imatge de la seva empresa.
Taules d'ús intern
Hi ha una sèrie de taules amb dades predefinides i actualitzables que l'usuari pot utilitzar per facilitar les seves tasques diàries de localització i introducció d'informació. Algunes d'aquestes taules són: països, idiomes, entitats bancàries i sucursals a nivell estatal, codis postals, tipus de societats, etc.
Accessos ràpids
Es pot accedir ràpidament als apartats més utilitzats del programari d'assegurances mitjançant la barra de botons lateral o amb les tecles d'accés ràpid predefinides. S'ha cuidat al màxim la facilitat d'ús per a l'usuari i la sensació d'agilitat en la utilització de l'entorn.
Ordinador