comparativa de versions

Aquestes són les principals diferències que hi ha entre les dues versions de TE-SIS Seguros que té a la seva disposició. Si vol que li aconsellem quina d'elles és més recomanable per a gestionar la seva cartera d'assegurances, poseu-vos en contacte amb nosaltres i expliqui'ns les seves necessitats.


Característiques Pla Bàsic Pla Professional
Dades tècniques    
Motor de base de dades SQL Server SQL Server
Instal·lació en xarxa
Connexió remota entre oficines o delegacions
Multiempresa (gestió de diverses corredories, agències o carteres)
Divisions per negoci
Nombre d'usuaris amb accés concurrent (treballant al mateix temps) 1 Segons llicència
Entorn d'usuari personalitzable
Agenda compartida
Gestió Documental Digital integrada
Exportació d'Informes i Estadístiques (Word, Excel, pdf, etc.)
Integració amb Microsoft Office
Enviament de SMS a Professionals, Companyies, Col·laboradors, Clients, etc.
Enviament certificat de SMS
Recepció de notícies automatitzat des del nostre portal (RSS)
Actualització automàtica de l'aplicació
Sistema de còpies de seguretat automatitzat
Funcionalitats    
Control d'accessos i permisos
Registre d'accions realitzades pels usuaris amb històric avançat de canvis
Panell d'avisos (gestió de workflow)
Estadístiques
Integració de dades inicial de Companyies o altres aplicacions
Amb condicions
Importació i Exportació de dades amb companyies
Enllaç Comptable (A3, Sage, SP, Microlab, Dimoni, Grupo Castilla, Softmega, etc.)
Confecció automatitzada de la Declaració Estadística-Comptable de la seva Comunitat Autònoma
Gestió de dades    
Taules generals (actualitzades periòdicament)
Països, Idiomes, Codis Postals, Entitats Bancàries i Sucursals, Tipus de Societats, etc.
Taules d'aplicació
Professionals, Nivells Econòmics, Nivells d'Estudis, Cobradors, Col·laboradors, Companyies, Ramos, Tipus d'Assegurances, Plantilles de Garanties, Condicionats, Formes de pagament, Controls de Risc, etc.
Taules d'estat i seguiment (Workflow)
Taules d'alertes
Gestió de clients
Manteniment de dades complet
Enllaços amb altres apartats (Contractes, Rebuts, Multi Rebuts, Sinistres, etc.)
Sistema de relacions (permet relacionar clients entre si, ja sigui persona física o jurídica)
etc.
Gestió Propostes / Pòlisses / Col·lectives (Projectes, propostes i contractes)
Manteniment de dades complet
Enllaços amb altres apartats (Contractes, Rebuts, Sinistres, etc.)
Sistema de seguiment mitjançant gestions i workflow (Panell d'Avisos)
Sistema de seguiment intern de l'aplicació
etc.
Gestió de Rebuts
Manteniment de dades complet
Gestió de cobrament per fraccionat
Enllaços amb altres apartats (Client, Contracte, Sinistres, etc.)
Sistema de seguiment mitjançant gestions i workflow (Panell d'Avisos)
Sistema de seguiment intern de l'aplicació
etc.
Gestió de Multi Rebuts
Possibilitat de gestionar diversos rebuts en un o emetre rebuts autònoms (p.ex. honoraris) a la gestió de Companyies
Gestió de cobrament per fraccionat
Enllaços amb altres apartats (Client, Contracte, etc.)
Sistema de seguiment intern de l'aplicació
etc.
Gestió de Sinistres
Manteniment de dades complet
Enllaços amb altres apartats (Client, Contracte, Rebuts, etc.)
Seguiment i gestió d'intervencions, perjudicats, contraris, despeses, etc.
Sistema de seguiment mitjançant gestions i workflow (Panell d'Avisos)
Sistema de seguiment intern de l'aplicació
etc.
Llistats, informes, cartes, mailings i estadístiques    
Llistes i informes predefinits, plantilles de cartes i estadístiques
Confecció, configuració i personalització de llistes i informes
Confecció, configuració i personalització de cartes i mailings
Estadístiques predefinides
Descàrrega des de la nostra web d'informes, plantilles de cartes i mailings i estadístiques
Processos i enllaços    
Gestió de Cobraments (automatitzats de Companyies, Remeses)
Control econòmic amb els seus corresponents moviments i informes
Gestió de devolucions a Companyies
Control de les devolucions amb els seus corresponents moviments i informes
Gestió de Liquidacions a Companyies i Emissió de Factures
Liquidacions i Anul·lacions, amb els seus corresponents moviments, factures (addicionals) i informes
Gestión de Liquidaciones a Colaboradores y Emisión de Facturas de Colaborador
Liquidacions i Anul·lacions, amb els seus corresponents moviments, factures (addicionals) i informes
Importació de Carteres de Companyies
Mitjançant ús d'assistents que simplifiquen la tasca
Els formats de captura de dades poden ser modificats i adaptats

Llegenda:
Disponible sense limitacions.
Disponible amb algun tipus de limitació (consultar).
No disponible.